top of page

PROJEKT

Piggsvinsteaterns integrationsprojekt

Piggsvinsteatern vill ge stöd och kraft till nyanlända i syfte att skapa ett bra liv i Sverige. Under vintern och våren 2017 har vi genomfört  ett spännande kulturprojekt där de nyanländas kunskaper och erfarenheter har tagits till vara.

Syftet har har varit att främja kunskaper i svenska språket och andra etableringsfrämjande åtgärder för att på så sätt påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra dagarna mer meningsfulla för de nyanlända.

Projektet skapades också ur övertygelsen att förståelse motverkar fördomar, främlingskap och i förlängningen främlingsfientlighet. Vidare byggdes projektidén på att denna förståelse uppstår när människor möts i öppna och genuina möten.

Projektet drevs i studiecirkel i samarbete med ABF Trelleborg med start torsdagen den 23 februari 2017. Vi träffades sedan sexton torsdagar mellan klockan 18:00 och 20:30.

Vill du veta mer eller har frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på piggsvinsteatern@outlook.com

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page